Τρόποι Πληρωμής

  • Πληρωμή στην έδρα
  • Αντικαταβολή
  • Paypal Express Checkout: Μπορείτε να πληρώσετε με την Πιστωτική ή Χρεωστίκη σας κάρτα, αν δεν διαθέτετε λογαριασμό Paypal.
  • Τραπεζική Κατάθεση σε:
    Τράπεζα: Πειραιώς
    Αριθμός: xxxx-xxxxxx-xxx
    IBAN: GRxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx